Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 219

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อม ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพนากร นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมคณะครู เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 เวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 227

เมื่อวันที่ 21 กค.62 นางสุจิตตรา ฉวีรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ ๖๗ พรรษา ประจำปี 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิต มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมบริจาค จำนวน 347 คน ได้โลหิต 104,100 ซีซี ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 248

น้อมจิต วันทา บูชาครู 13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ อาคารพระยาไกรภักดี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ นายสำราญ ศรีปวน รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมีคณะกองยาวโรงเรียนวัดหลวงวิทยานำขบวนแห่พานไปยังพิธีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น