Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 226

“ตักบาตรเติมบุญเติมบุญเพิ่มทุนให้ชีวิต” คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 83 ปี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 197

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมหัวหน้างานทุกฝ่ายปรึกษาหารื่อเกี๋ยวกับแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 194

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการดูแลนักเรียนนักศึกษา โดยผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำการศึกษา 2562 โครงการเรียนฟรี 15 ปี และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.2 ปวช.3 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี