Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 234

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่มชมนักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกรายวิชาและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 ในโครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 372

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (std2018.vec.go.th) โดยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้ารับการอบรมครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ