Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 259

หมวดวิชาภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติและวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 320

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำดวนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 238

ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมครูหัวหน้าแผนกและหัวหน้างานเรื่องแนวทางการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะการจัดทำรูปแบบรายการ และการกำหนดราคากลางคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับหน่วยเบิกวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมื T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ