Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 202

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 221

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน ได้รับทราบขึ้นตอนวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืม วิธีการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา ฯลฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 259

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะครูเรื่องการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ