Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 589

 

          งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการยกย่องในการเป็นผู้เรียนดีและเกิดความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัว เมื่อได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 526

 

   

            นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 1588

 

          สถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อพระราชทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน)