Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 74

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมงานร้อยรักถักทอใจ ร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจ สู้ตำแหน่งใหม่ ผอ.ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ณ ภัตตาคารมิตรภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 83

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมงานร้อยรักถักทอใจ ร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจ สู้ตำแหน่งใหม่ ผอ.ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ณ ภัตตาคารมิตรภาพ จังหวัดศรีสะเกษ